JUST BREATHE                                                          You are strong enough to handle your challenges, wise enough to find a SOLUTION to your problems, and capable enough to do whatever needs to be done.                                                                                                                 (Lori Deschene)

Tietoa minusta

Andrea Pajupuu-Pukkila, sosionomi ja ratkaisukeskeista psykoterapiaa tarjoava terapeutti
https://nordhealth.fi/fi/lyhytterapeutti/helsinki/andrea-pajupuu-pukkila

Lukion jälkeen päätin jatkaa opiskelua lain parissa. Tarkoituksenani oli kuitenkin pysyä Tallinnassa, Virossa. Vuonna 1993 valmistuin juristiksi Tallinnan Kauppaopistosta.

Olen ollut töissä Viron Vankeinhoidon virastossa, jossa toimin Baltian ja Pohjoismaiden toimijoiden kanssa yhteistyön kehittämisen parissa.

Vuonna 2000 elämä toi minut Suomeen.

Sosiaaliala on kuitenkin kiinnostanut minua aina ja kotiäiti-vuosina (2000-2008) pohdin pitkään, jatkanko lakiopintojani Tartun Yliopistossa Virossa vai aloitanko sosiaalialan opinnot Suomessa. Päädyin sosiaalialan opintoihin.

Joulukuussa 2011 valmistuin Helsingissä, Metropolian Ammattikorkeakoulusta sosionomiksi.

Vuonna 2016 aloitin psykoterapeuttisten valmiuksien opinnot UWE Bristol England / HPI Helsinki. Valmistuin keväällä 2017.

Syksyllä 2017 jatkoin ratkaisukeskeisessä psykoterapiakoulutuksessa (postgraduate diploma solution focused therapy), UWE Bristol England / HPI Helsinki. 2018 joulukuussa sain välitodistuksen ja minulla on lyhytterapeutin pätevyys. 12.6.2020 on Post-Craduate Diploma in Solution Focused Therapy tutkinto suoritettu loppuun Englannin UWE Bristolin yliopistossa yhteistyössä Helsingin Psykoterapiainstituutin kanssa.

Vuodesta 2010 aloitin työt Helsingin kaupungin vastaanottokeskuksissa ja vuonna 2015 siirryin yksityiselle puolelle. Siellä jatkoin sosiaalityön parissa työskentelyä turvapaikanhakijoiden kanssa.

Vuodesta 2016 olen työssäni ottanut käyttööni terapeuttiset työmenetelmät. Tulokset ovat olleet hyvin positiivisia. Vuodesta 2017 terapeuttinen työotteeni on tiivistynyt ja sain tehokkuutta asiakkaiden arjen haasteissa jaksamisen tukemiseen. Maaliskuussa 2020 siirryin vastaanottokeskuksen toimipisteessä kriisi- ja perhetyöntekijäksi. 1.10.2020 alkaen toimin kahdessa toimipisteessä, kunnes toinen niistä suljettiin ja jatkoin vaan yhdessä toimipisteessä. Tavoitteeni on ollut paneutua enemmän ja kehittää vastaanottokeskuksissa terapeuttisten työmenetelmien käyttöönottoa asiakastyössä. Siinä tuetaan niin työntekijän sekä asiakkaan jaksamista.
1.3.2022 siirryin väkivaltatyön asiantuntijaksi lähisuhdeväkivaltatyön avopalveluihin. Työn kautta on tavoitteena kehittää oma osaamista ratkaisukeskeisena terapeuttina.

Kuitenkin kaikki jotka kokevat tarvetta psykoterapeuttiselle keskustelulle, ovat tervetulleita vastaanotolleni 😊. 
https://nordhealth.fi/fi/lyhytterapeutti/helsinki/andrea-pajupuu-pukkila